Certifikačný audit na 45001:2018 & recertifikačný audit na 14001:2015

CRT ELECTRONIC úspešne absolovovalo certifikačný audit od DNV-GL na Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zároveň úspešne absolvovalo recertifikačný audit Systému environmentálneho manažérstva 14001:2015.

VEĽKÁ CENA SOPK

Júl, 2022

 

Spoločnosť CRT ELECTRONIC bola ocenená VEĽKOU CENOU SOPK za etiku

v podnikaní za rok 2021.

Toto ocenenie, ktoré udeľuje každoročne Slovenská obchodná priemyselná komora má pre CRT ELECTRONIC veľký význam, pretože spoločnosť bola monitorovaná externou organizáciou, ktorá udelila našej firme najvyšší kredit v uplatňovaní etických princípov v podnikaní.

 

Ocenenie za CRT ELECTRONIC prevzal jej konateľ, pán Miloslav Czurilla.

 

čítaj celý článok

1818
 
Detected language : Slovak