VEĽKÁ CENA SOPK

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Máj, 2024

  

CRT ELECTRONIC získala ocenenie GRAND PRIX SCCI, za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2023.

 

Táto cena, ktorú každoročne udeľuje Slovenská obchodná a priemyselná komora, má pre našu spoločnosť veľký význam, nakoľko CRT ELECTRONIC je monitorovaná externou organizáciou, ktorá dáva našej spoločnosti najvyšší kredit pri uplatňovaní podnikateľskej etiky.

 

Cenu za CRT ELECTRONIC prevzal jej generálny riaditeľ a konateľ, pán Martin Šipoš. 

 

GRAND PRIX SCCI 2023

May, 2024

 

CRT ELECTRONIC has been awarded the GRAND PRIX SCCI for Business Ethics for the year 2023.

 

This price, which is awarded annually by the Slovak Chamber of Commerce, is of great importance to our company, as CRT ELECTRONIC has been monitored by an external organization that has given our company the highest credit in applying of business ethics.

 

The award for CRT ELECTRONIC was taken over by its Managing Director & CEO, Mr. Martin Šipoš.

 

Read whole article