VEĽKÁ CENA SOPK

Júl, 2022

Spoločnosť CRT ELECTRONIC bola ocenená VEĽKOU CENOU SOPK za etiku v podnikaní za rok 2021.

Toto ocenenie, ktoré udeľuje každoročne Slovenská obchodná priemyselná komora má pre našu spoločnosť veľký význam, pretože spoločnosť bola monitorovaná externou organizáciou, ktorá udelila našej firme najvyšší kredit v uplatňovaní etických princípov v podnikaní.

 

Ocenenie za CRT ELECTRONIC prevzal jej konateľ, pán Miloslav Czurilla.

 

 

 

 

1919
 
Detected language : Slovak
 
 

GRAND PRIX SCCI

July, 2022

 

CRT ELECTRONIC has been awarded the GRAND PRIX SCCI for Business Ethics for 2021.

This price, which is awarded annually by the Slovak Chamber of Commerce, is of great importance to our company, as CRT ELECTRONIC has been monitored by an external organization that has given our company the highest credit in applying of business ethics.

 

The award for CRT ELECTRONIC was taken over by its CEO, Mr. Miloslav Czurilla.

 

Read whole article